ราคาสินค้าประจำ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

savecyberธันวาคม 31, 2014

ราคาสินค้าประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557

savecyberธันวาคม 30, 2014

ราคาสินค้าประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2557

savecyberธันวาคม 29, 2014

ราคาสินค้าประจำวัน ราคาจากการสุ่มสำรวจ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2557

savecyberธันวาคม 28, 2014

ราคาสินค้า จากการสุ่มสำรวจ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2557

savecyberธันวาคม 27, 2014

ราคาข้าว ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 19 ธันวาคม 2557

savecyberพฤศจิกายน 18, 2014